Белоградчишки скали

белоградчишките скали

Най- внушителната забележителност на Белоградчикият район са скалите. Скалният масив е дълъг 30 и шрок 15 км. Той е резултат от младоалпийския тектоничен цикъл и образуването му е продължило около 200 млн. години. Характерният червен цвят се дължи на съдържанието на железни оксиди и дрооксиди. Природата е изваяла причудливи форми, за които Константин Иречек е написал: “Това с думи не може да се опише. Трябва да се види!”.
Най-характерните скални фигури са Мадоната, Монасите, Конникът, Овчарчето, Ученичката, Мечката, Гъбите, Хайдут Велко, Орелът, Боров камък.